Eenvoudig en effectief afkoppelen is gemakkelijk met de Hydrorock® BD.

Dit type Hydrorock heeft ingebouwde geperforeerde buizen (Ø 100) die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke materiaal van de units absorbeert zo het hemelwater zeer snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de omliggende bodem.

Bij het plaatsen van voldoende units is de aansluiting op het riool overbodig en wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Zo wordt de kans op wateroverlast significant minder.

Toepasbaar bij het afkoppelen van:

  • straatkolken en afvoerputten van verhardingen;
  • hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijven, carports en garages;
  • hemelwaterafvoeren van bedrijfspanden op normale- en zwaar belaste terreinen.

Berekenen aantal Hydrorock blokken

Hydrorock Type BD blokken