30 maart 2017
8626 keer gelezen

Hoe verwerk ik Hydrorock?

Ik heb wateroverlast en heb Hydrorock gekocht maar hoe verwerk ik het nu eigenlijk?
De blokken dienen altijd in verticale positie te worden gepositioneerd (zie afbeelding) dit in verband met de draagkracht van de blokken , als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast.

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij enkelvoudige blokken in de lengterichting:
Graaf een smalle sleuf voor het type blok met de afmeting zoals aangegeven op het etiket van het blok. De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken dat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm).  Indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag. Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.

Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. In geval van type BD blokken verbind de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken.    
Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.
Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds  door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2 uit te komen. De sleuf is nu voorzien van de blokken , er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht. (straatwerk , tegelwerk , gras , grind etc.)  

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij dubbelvoudige plaatsing  (2 blokken naast elkaar):
Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens tabel 2 hieronder , De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm), De breedte van de sleuf dient nu min. 2x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op : tabel 2 en tabel 3 gaan uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem , indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.
De werkzaamheden zijn hierna identiek als omschreven in tabel 1