30 maart 2017
4444 keer gelezen

Waarom Hydrorock bij ons bedrijf?

Ook wordt steeds vaker bij bedrijven, kantoren, werkplaatsen verlangt dat het water op eigen terrein wordt behouden, en zoals bij menig bedrijf heb je niet de luxe van eigen wadi’s of ander bufferzones om het wateroverlast op te vangen. Onder de grond met Hydrorock is dus ook hier de ideale oplossing om de terreinen rond het pand schoon en droog te houden.

Wanneer het heeft geregend en je de HWA’s zijn afgekoppeld van het riool wil je niet dat je klanten, personeel, toeleveranciers etc door of langs de plassen moeten slalommen om droog bij de kantoren aan te komen.

Plaats de Hydrorock blokken simpelweg naast elkaar en koppel ze aan de HWA’s nadien kun je het makkelijk aanvullen met grond en kan de bestrating er over heen. Op deze manier heb je een prachtige ondergrondse bufferzone en een droge parkeerplaats.

Eventueel overtollig water kan geloosd worden via de loofafscheiders. De Hydrorock blokken kunnen een belasting aan van 2500kg/m2 en de High Density (HD) blokken zelfs 4500kg/m2.

Waar Hydrorock toe te passen:

 • Parkeerterreinen
 • Kantoren
 • Showrooms
 • Werkplaatsen
 • Bedrijfshuisvesting
 • Loodsen
 • Winkelgebieden
 • Bedrijfsverzamelgebouwen
 • Garageboxen
 • Industrieterrein
 • Speel-, sportparken
 • Gemeentes, publieke locaties