Eenvoudig en effectief bufferen en infiltreren is gemakkelijk met Hydrorock® D blokken.

Dit type Hydrorock-infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte-en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert overtollig oppervlakte- en hemelwater met een capaciteit van 93% van het volume. De blokken zorgen vervolgens voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

Door het plaatsen van de infiltratie-units ontstaat er een waterbuffer die de kans op wateroverlast flink reduceert. Door de infiltratie wordt het grondwater op natuurlijk wijze aangevuld en wordt verdroging voorkomen.

Toepasbaar bij:

  • Het voorkomen van wateroverlast op (zwaar belaste) verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen en sportvelden.
  • Herstellen natuurlijke waterbalans, door aanvullen grondwater.
  • Voorkomen van verdroging van de bodem. Bomen en planten genieten langer van hemelwater.

Berekenen aantal Hydrorock blokken

Hydrorock Type D blokken