Hydrorock® D blokken kunnen ingezet worden om op milieuvriendelijke wijze te bufferen en te draineren.

De Hydrorock infiltratie-units hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een verticale vezelrichting bevordert een bufferende- en infiltrerende functie, hierbij worden de blokken staand geplaatst. Maar een horizontale vezelrichting bevordert juist een drainerende functie. Bij drainage van oppervlakte- en regenwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden. Dankzij de unieke eigenschappen van Hydrorock is er geen afschot nodig voor correcte drainage.

Drainage met Hydrorock o.a. toepasbaar bij:

  • Voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden.
  • Verbetering van de ecologie van de grond: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®.
  • Realisatie van een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater.

Hydrorock Type D blokken