Subsidie mogelijkheden gemeente Cranendonck

Bijgewerkt op: 9 april 2021 13:44

Afkoppelen niet verplicht (voor zover bekend)

Geen subsidieregeling beschikbaar (voor zover bekend)


Per 01-01-2022 wordt er een regeling van kracht mbt subsidie.

Voor meer informatie omtrent het afkoppelen van hemelwater kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie

U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie