De meeste drainagesystemen verzamelen oppervlaktewater, dat zij vervolgens afstaan aan het rioleringssysteem. Binnenkort zal Europese wetgeving vereisen dat drainagesystemen regenwater aan de bodem afstaan.

Het risico op overstromingsschade stijgt

Wolkbreuken en zware regenval komen steeds vaker voor. Door de hoge waterstand kunnen waterwegen en rioleringen overbelast raken, met als gevolg overstromingen en materi├źle schade. Een regenwaterbuffer is een betaalbare oplossing, die de belasting op de riolering sterk vermindert en vocht en waterschade aan uw huis, opstallen en eigendommen voorkomt.

Een effici├źntere regenwaterbuffer

HYDROROCK┬« is een nieuw type regenwaterbuffer dat meer regen en grondwater verzamelt en opslaat, maar minder graafwerkzaamheden vereist. HYDROROCK┬« heeft het grootste laterale oppervlak dat in de hedendaagse markt beschikbaar is, en biedt daarmee een betere waterabsorptie en effici├źntere drainage.

Bescherm zowel uw eigendommen als het milieu

HYDROROCK┬« werkt op twee manieren. Ten eerste verzamelt en slaat het systeem regenwater op middels een verbinding met uw regenwaterafvoer. Ten tweede beschermt HYDROROCK┬« het omliggende gebied en gebouwen tegen catastrofale overstromingen en waterschade door het teveel aan water te absorberen. Na het uitfilteren van eventuele vervuiling staat HYDROROCK┬« het water geleidelijk af aan de omringende grond, waar het gebruikt kan worden voor de productie van drinkwater. Door schoon regenwater aan de bodem terug te geven, biedt HYDROROCK┬« een beduidend effici├źntere manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van vervuiling te houden.

Flexibel en gemakkelijk te installeren

HYDROROCK® is er in verschillende afmetingen, allemaal opgebouwd uit slanke blokken, zodat u om ze te installeren slechts een smalle geul hoeft te graven. Dit reduceert niet alleen de graafwerkzaamheden, maar verlaagt ook de kosten voor het verwijderen van overtollige grond. De blokken laten zich eenvoudig aan elkaar bevestigen en vormen zo de maat regenwaterbuffer die passend is voor uw situatie. Het is een flexibel systeem dat zich snel en eenvoudig laat installeren.

Duurzaamheid op lange termijn

Standaard kunststof buffers hebben te lijden onder oppervlaktebeschadigingen en moeten dan gerepareerd of vervangen worden. HYDROROCK® blijft daarentegen ondergronds decennialang in optimale conditie. Dat komt doordat het is vervaardigd uit steenwol, een natuurlijk materiaal dat wordt geproduceerd door gesmolten gesteente tot vezels te spinnen en die vervolgens samen te binden tot een blok. Dit materiaal is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels en blijft jarenlang goed functioneren. Om de tijd te beïnvloeden waarin HYDROROCK® het watervolume aan de omringende bodem afgeeft, wordt het omhuld met een membraan van filterdoek, die het extra beschermt en tevens de filterfunctie in alle richtingen vergroot. De waterafgifte van HYDROROCK® kan door het membraan worden aangepast aan de grondsoort.

Ideaal voor veel verschillende typen gebouwen, verhardingen en ondergronden

Niet alleen uw huis en kelder vragen om effici├źnte drainage, HYDROROCK┬« beschermt ook terrassen, parkeerterreinen en verhardingen, aan- en uitbouwen, serres, carports, kantoor- en bedrijfspanden, grote patioÔÇÖs en opritten. Daarnaast kan het worden toegepast om voetbalvelden, tennisbanen, golfbanen en andere sportfaciliteiten te draineren zodat waterverzadiging geen spelbederver wordt.